Dyr parkering

En parkeret bil giver parkeringsvagter panderynker. Den har nemlig holdt på den samme plads i over et halvt år