Dømt for gravskænding

To unge skal skal betale 50.000 kr. for hærværk på kirkegård

Der er nu faldet dom i sagen om de væltede gravsten på Balle Kirkegård ved Silkeborg. Hærværket fandt sted den 13. november 2010 under en ungdomstfest i Balle Forsamlingshus.

Retten i Aarhus dømte de to anklagede drenge - der begge er under 18 år - en ikke tidsbestemt betinget straf, og drengene blev dømt til at betale Balle Sogn og gravstedernes ejere en erstatning på i alt ca.   50.000 kr.

Anklageren havde krævet drengene idømt en ubetinget fængselsstraf på 30 dage. Dommeren erklærede sig enig med anklageren i, at handlingen var upassende, men fandt det formildende, at drengene ikke var kendt af hverken retsmiljøet eller af de sociale myndigheder, ligesom dommeren lagde vægt på at begge drenge nu er i gang med et uddannelsesforløb, dels i 10. klasse og dels som vvs- og smedelærling. Det beretter menighedsformand i Balle Sogn, Tom Ebbe Jakobsen, der har fulgt sagen ved retten i Aarhus.

Dommeren afsluttede retssagen med at indskærpe overfor drengene, at hun ikke ønskede at se dem i retten igen.

De to dømte drenge deltog i en fest i Balle Forsamlingshus den aften og nat, hvor gravstene blev væltet. De forklarede i retten, at de havde været så spirituspåvirkede den pågældende nat, at de ikke huskede meget fra festen. De gav indtryk af at være flove over sagen, oplever menighedsrådsformanden, og undskyldte overfor retten det skete.

Festen var arrangeret af elever fra Rønde Efterskole på Mols.

Formanden for Balle Menighedsråd, Tom Ebbe Jakobsen, udtaler tilfredshed med, at der nu kan sættes punktum i sagen:

- Det var en ganske forkastelig gerning, de unge drenge udførte.

Han oplever, at både politi, medier, privatpersoner og nu retten - både anklager og dommer - har bakket op omkring, at det er en meget krænkende handling at øve hærværk på en kirkegård.

Formanden for menighedsrådet undrer sig til gengæld over, at man i hele sagens forløb ikke er blevet kontaktet af Rønde Efterskole, hvor de to drenge på daværende tidspunkt var elever.

Det var elevgruppen derfra, der stod bag festen i Balle Forsamlingshus. 

- Ikke at skolen kan klandres, at stenene blev væltet, men der kunne måske have været en god dialog mellem Balle Menighedsråd og efterskolen om, hvordan man skulle tackle denne sag, skriver menighedsrådformanden i en pressemeddelelse.