De udstoppede er truet dyreart

Århus-professor: Vi mangler en plan for gammelt skoleudstyr

Efterhånden som de danske folkeskoler bliver nedlagt eller moderniseret, bliver enorme samlinger af udstoppede dyr, anskuelsestavler, gamle skolebøger, fysik-instrumenter og værktøj fra sløjdlokaler kasseret.

Det sker, uden at nogen har det store overblik. Derfor er der en risiko for, at dele af det 20. århundredes skolehistorie fortaber sig i glemslen, fordi de genstande, som kunne have holdt erindringen i live, er blevet smidt ud. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er baggrunden for et seminar, som Danmarks Pædagogiske Blibliotek og DPU Aarhus Universitet holder den 24. januar om "Fremtiden for skolens kulturarv". Deltagerne skal drøfte, hvad der skal ske med de omkring 125.000 genstande, som blev gemt væk i containere, da Dansk Skolemuseum lukkede i 2008.

Desuden skal man diskutere, om der kan lægges en slags national strategi for de yderligere hundredtusindvis af genstande, som findes i samlinger på landets skoler.

- Vi skal tænke os om, mens tid er. Det er fint, at noget bliver smidt ud og noget andet gemt, men vi skal vide, hvad vi gør og hvorfor. For hvis ansvaret ligger hos den enkelte skoleinspektør, som ingen penge har til formålet, er det forståeligt, at han vælger den billigste løsning, som er at køre det hele på lossepladsen, siger Ning de Coninck-Smith, der er skolehistoriker og professor ved DPU Aarhus Universitet.

Hun arbejder i øjeblikket sammen med et forskerteam på 10 personer på et stort fembindsværk om folkeskolens historie op til folkeskolens 200 års-jubilæum i 2014 og er en af initiativtagerne til seminaret.

Hun er klar over, at det er småt med penge i det offentlige, og derfor håber hun, at en privat fond vil donere de penge, det vil koste at få styr på samlingen fra Dansk Skolemuseum.Selvom skolemuseet, der har rødder tilbage til 1887, lukkede for tre år siden, findes der adskillige lokale skolemuseer i landet, ligesom Nationalmuseet har en skolestue.

Ning de Coninck-Smith er ikke sikker på, om der kan eller bør oprettes et nyt Dansk Skolemuseum. Men hun påpeger, at det manglende nationale overblik kan føre til, at genstande fra visse perioder i skolehistorien forsvinder:

- Det, som er populært, er meget gamle skolestuer med pulte, pen og blæk, hvor børnene kan lege, at de går i skole som på deres oldeforældres tid. Men der er ikke det samme fokus på at bevare 1970'ernes skole af beton og nålefilt med tilhørende løsbladsystem til undervisning i samtidsorientering. Det er katastrofalt, hvis vi ikke forstår, at senere perioder også kan være historisk interessante.

Direktør i Kulturarvsstyrelsen Anne Mette Rahbæk Warburg siger hertil, at det er Nationalmuseets ansvar at registrere og indsamle bevaringsværdig genstande fra skoler:"Nationalmuseets indsamlingsstrategi gælder også genstande fra nyere tid, og den går jeg da ud fra bliver fulgt. Men hvis der er dubletter eller meget store mængder af den samme genstand, så ser vi ingen grund til at bevare det hele.