Borgmestre vil have flere penge

Kommuner bakker op om bedre udligning

Foto: Colourbox

Skatteborgernes penge skal fordeles langt mere ligeligt mellem kommunerne, end det er tilfældet i dag.

Sådan lyder det fra borgmestrene i seks østjyske kommuner, der i dag vælger at bakke op blandt andet Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), som i weekenden stod frem i Jyllands-Posten og udtrykte utilfreds med den nuværende udligningsordning.

Hvis kommunernes ønske bliver opfyldt, vil der blive omfordelt 2,4 milliarder kroner fra 34 københavnske kommuner til landets øvrige kommuner.

Udligningsordningen, som hvert år tilgodeser hovedstadsområdet med et ekstra tilskud, blev indført tilbage i 1930'erne, men ifølge borgmestrene er det en unfair fordeling.

Læs også: Send flere penge, tak!

Aarhus Kommune og de andre kommuner, der nu har meldt sig i koret, mener, at pengene i stedet skal komme alle landets kommuner til gode:

- Det er en ordning, der har overlevet sig selv, og som i dag deler Danmark op i A- og et B-hold, hvor det er ok at være en fattig kommune uden for hovedstaden, men hvor det ikke er ok at være en fattig kommune inden for hovedstaden, sagde Jacob Bundsgaard til Jyllands-Posten.

Der sker i dag en udligning mellem alle landets kommuner, men der er stor forskel fra kommune til kommune, hvor meget udligningen udgør.

De seks nye kommuner, som nu mener, at udligningssystemet skal laves om, er Skanderborg, Syddjurs, Favrskov, Odder, Silkeborg og Hedensted.

- Vi er blandt de 10 kommuner, der har det laveste samlede finanseringsgrundlag, selv om vi alle har et skattegrundlag omkring gennemsnittet. Det skyldes primært de uløste problemer i udligningsordningen, og det er ganske enkelt ikke rimeligt, siger borgmester Jørgen Gaarde (S) fra Skanderborg Kommune.

Derudover bakker Randers Kommune også op om at få ændret systemet.