Borgmester klar med budget

Flere penge til serviceydelser

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) fremlægger i dag, tirsdag, sit budgetforslaget for de næste år.

Budgetforslaget indeholder blandt andet flere penge til serviceområderne i Aarhus Kommune.

Med budgetforslaget for 2015 og de efterfølgende tre år er der lagt op til at øge budgetterne med 709 millioner kroner.

- Budgettet giver mulighed for at fastholde vækst og høj aktivitet i Aarhus, fordi vi løbende effektiviserer den kommunale drift og har en stram økonomistyring. Byens vækst betyder, at vi har flere penge at gøre godt med, når vi skal udvikle vores service, men samtidig stiger efterspørgslen også på børnepasning, skoler, ældreomsorg mv. Desuden har vi mulighed for at holde et historisk højt anlægsniveau, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

I budgetforslaget fra borgmesteren øges socialområdet med 197 mio. kr. over de næste fire år. Ældreområdet tilføres 201 mio. kr., mens budgettet på børne- og unge-området tilføres godt 302 mio. kr. i perioden 2015-2018. Vejområdet tilføres 8 mio. kr. i de fire år.

Aarhus Kommunes økonomi er stram, ligesom i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet. Men effektiviseringer og mange års stram økonomistyring har betydet, at økonomien er i balance, fremhæver Jacob Bundsgaard.

Han oplyser desuden, at der er råd til at tage hånd om en række påtrængende udfordringer. Det gælder f.eks. følgende:

- Vejområdet foreslås tilført 30 mio. kr. årligt til ved-ligeholdelsesopgaven. Dette er på niveau med det løft, som området fik i 2011 for en 4-årig periode.

- I budgetforslaget er der til Aarhus Lufthaven reserveret 17 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 og 2017 til gennemførslen af en ny forretningsplan, investeringer og underskudsdækning.

- Der er fundet finansiering til anlægsinvesteringer der er ca. 110 mio. kr. større i 2018 end i 2017. Det højere anlægsniveau i 2018 og årene frem til og med 2023 følger af de investeringsplaner, som byrådet besluttede i budgetterne for 2013 og 2014.