Behandling af problembørn virker

Århus Amt har gode erfaringer med ny metode til behandling af adfærdsvanskelige unge og deres familier.

En målrettet indsats mod hele familien har givet gode resultater, når det gælder behandling af adfærdsvanskelige unge, oplyser Århus Amt.

Amtet har sammen med Århus Kommune og Ringkøbing Amt haft 60 familier i behandling med den nye metode Multisystemisk Terapi det halvandet år, og erfaringerne er lovende.

'De lever op til målene om, at den unge efter endt behandling skal bo hjemme, gå i skole eller på arbejde og være uden for kriminalitet', hedder det i en pressemeddelelse.

Behandlingen med den nye metode foregår sammen med familien i den unges eget hjem.