Bedre integration af somaliere

Stor indsats i Gellerup viser resultater

Mere end 100 somaliske børn i Gellerup Parken i Aarhus får tilbud om lektiehjælp og sportsaktiviteter i Somalisk Forbunds lokaler på Bentesvej i Brabrand. Samtidig holder foreningen møder med forældre om temaer som radikalisering, kriminalitet og sundhed.

Lektiehjælpen og forældremøderne i Gellerup er blot et af de initiativer, som somaliske foreninger over hele landet sætter i værk for at styrke integrationen blandt deres landsmænd og forebygge radikalisering blandt unge. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Der bor 20.000 somaliere i Danmark, og somalierne er en af de grupper, der har sværest ved at blive integreret i det danske samfund. 7 ud af 10 voksne somaliere står uden arbejde, og nogle somaliske unge risikerer at glide i retning af kriminelle miljøer eller radikaliserede islamister.

Forsøger at rekruttere unge
Sidste år konkluderede en rapport fra Justitsministeriet, at den al-Qaeda-relaterede bevægelse al-Shabaab, der har som målsætning at indføre en streng form for sharia i Somalia, forsøger at rekruttere unge somaliere fra Skandinavien. Rapporten skønner, at mellem 200 og 400 somaliere i Danmark sympatiserer med bevægelsen.

-Det er vigtigt, at det somaliske samfund i Danmark engagerer sig mod ekstremisme. Vi arbejder for, at de unge uddanner sig og bliver en del af det danske samfund, og samtidig forsøger vi at forhindre, at de unge ryger over i kriminalitet og radikalisering. Vi prøver at nå de unge ved at vise engagement i deres liv og lade dem møde rollemodeller, der har taget en uddannelse, siger formanden for Somalisk Forbund i Gellerup, Abdifatah Ali Hirzi, der selv er uddannet ingeniør.

Han mener, at det frivillige projekt kan være en medvirkende årsag til, at kriminaliteten i Gellerup Parken er faldet med 30 procent de seneste år.

Vender sig væk fra ekstremisme
Formanden for Somalisk Forening i Danmark, Ahmed Dhaqane, der også er socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem i Rødovre, vurderer, at herboende somaliere i stigende grad vender sig væk fra ekstremisme.

- Der sker en ændring. Mange familier er blevet mere åbne over for at diskutere problemerne omkring ekstremisme og kriminalitet. Men de påvirkes også af de oplysninger, de får fra Somalia. Informationerne om de kaotiske forhold i de al-Shabaab-kontrollerede områder har spredt sig i Danmark, og det afskrækker mange unge fra at søge yderligtgående bevægelser, siger Ahmed Dhakane.

Ali Nuur, der er tidligere byrådsmedlem for Venstre i Aarhus Kommune, har i flere år forsøgt at sætte diskussionen om radikalisering på dagsordenen i det somaliske miljø, og han sporer også en voksende åbenhed.

- Ekstremisme er tabu at diskutere i nogle somaliske kredse. Men stadig flere familier erkender, at det er nødvendigt at tale om problemerne," siger Ali Nuur.