Bander jages fra Horsens

Politiets nye bande-enhed får hovedkvarter i Horsens 

Selvom den daglige ledelse kommer til at sidde i Horsens, så bliver politiets nye specialenhed mod bander i Jylland og på Fyn en mobil størrelse.

- Medarbejderne vil blive spredt ud rent geografisk, men kan så også trækkes til Horsens efter behov, siger Niels-Otto Fisker, talsmand for Rigspolitiet.

Den nye Task Force Vest faldt på plads tirsdag som led i den nye flerårsaftale for politiet.

Chefpolitiinspektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi forventer en mere massiv indsats og et bedre samarbejde mellem politikredsene.

- De penge, der er givet, giver os mulighed for, at vi kan få nogle ekstra "muskler", der gerne skal føre til, at vi får opklaret noget mere bandekriminalitet og får fængslet nogle flere rockere og får fat i mere af den følgekriminalitet, som hænger på rockerne og banderne, siger han.

Forskellen på situationen i det østlige og vestlige Danmark er pt., at der igen skydes i gaderne i København.

- Men det er de samme bandegrupperinger, der går igen. Vi ved, at de er massivt til stede i alle de store byer, og der er åbnet nye chapters og klubhuse i Jylland og på Fyn. Så i grundsubstansen er der ingen forskel, siger han.

I dag findes der en Task Force Øst, der arbejder ud fra en base i Karlslunde syd for København. Men den vestdanske afdeling bliver altså i højere grad en form for rejsehold, der kan rykkes rundt til de steder, hvor det brænder mest på.

I den nye aftale er der afsat 23 millioner kroner næste år og derefter 73 millioner kroner årligt til en øget bandeindsats, som Task Force Vest er en del af. Men det vides ikke, hvor mange ekstra politifolk, det kan omsættes til.

I øjeblikket er det især i Esbjerg, at der er sammenstød i bandemiljøet. Men tidligere har også Odense, Aarhus og Aalborg haft hidsige lokale konflikter.