Århus Sygehus hårdt ramt af besparelser

Århus sygehus nedlægger medicinske sengepladser og sparer på administrationen for at opfylde sparekrav

Århus Sygehus skal spare i omegnen af 100 millioner kroner i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen.

Det skyldes blandt andet, at sygehuset skal overtage en lang række opgaver og behandlinger fra Region Nordjylland og Syddanmark uden fuldt ud at få dækket omkostningerne.

Spareplanen medfører også, at Århus Sygehus skal spare 30 millioner kroner på nye behandlinger. Patienterne vil få den nyeste medicin, men hospitalet skal selv finde økonomien til diagnostiske undersøgelser og det behandlende personale.

Hospitalsdirektør Gert Sørensen vurderer, at besparelsen ved fusionen mellem administrationerne på Århus Sygehus og Skejby vil være på 26 millioner kroner.

Århus Sygehus skal desuden spare 25 millioner kroner ved at nedlægge 30-35 medicinske sengepladser.

- Det betyder at vores patienter i højere grad vil skulle behandles ambulant og i eget hjem. Dertil kommer at Århus Sygehus fremover skal levere mere sundhed pr. krone. Derfor vil vi arbejde målrettet på, at personalet får mulighed for at arbejde endnu mere effektivt ved at satse på ny teknologi og nye behandlingsformer, siger Gert Sørensen i en pressemeddelelse.