Åhavevej lægges om i weekenden

Kommunen forudser flere trafikale problemer

Den store trafikale forvirring omkring vejarbejdet i krydset Viby Ringvej / Åhavevej / Aarhus Syd Motorvejen når formentlig nye højder i denne weekend, når trafikken skal omlægges til de midlertidige vejanlæg, mens der bygges en motorvejsbro.

Trafikanterne kan vente kortvarige lukninger og indsnævringer af vejbaner på visse strækninger.

Trafik og Veje arbejder efter følgende plan:  

Trafikomlægninger lørdag, den 19. november 2011
Lørdag morgen er den nye tilkørselsrampe fra nordlig retning på Viby Ringvej til Aarhus Syd Motorvejen åbnet op for trafik.

Viby Ringvej er indsnævret til én vognbane i hver retning.

Trafikomlægninger søndag, den 20. november 2011
Søndag den 20. november 2011 lukkes Aarhus Syd Motorvejen ved Genvejen imellem kl. ca. 11.00-13.00. Bilister ledes via Genvejen, Skanderborgvej og Viby Torv.

Søndag den 20. november 2011 er Åhavevej lukket imellem Skanderborgvej og Viby Ringvej for al trafik i begge retninger i tidsrummet imellem kl. ca. 11.00-13.00. 

Indtil kl. ca. 13.00 er Viby Ringvej indsnævret til én vognbane i hver retning. Der er ingen mulighed for, at køre på Aarhus Syd Motorvejen i tidsrummet mellem kl. 11-13 når du kommer fra Viby Torv. I stedet henviser vi til omkørsel via Skanderborgvej og Genvejen mod E45. Fra nordgående retning kan du komme på Aarhus Syd Motorvejen via den nye tilkørselsrampe.

Trafikken omlagt til nye veje søndag, den 20. november 2011 kl. ca. 13.00

Klokken ca. 13.00 er trafikken omlagt til de nye veje og der er igen adgang til Aarhus Syd Motorvejen fra begge retninger på Viby Ringvej og fra Åhavevej. Trafikken vil køre i begge retninger på Viby Ringvej i 2 spor.