Ærgrer sig over besparelser

Budgetaftale: Der skal spares på driften

Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune.

Nu er de økonomiske rammer for de kommende år i Skanderborg Kommune på plads, og det nye budget byder blandt andet på besparelser på driften.

- Jeg er glad for, at vi fortsætter den fine tradition i Skanderborg Kommune med brede budgetforlig. Det vidner om en ansvarlig og sund økonomisk politik. I byrådet har vi valgt at arbejde med en langsigtet og ambitiøs udviklingsstrategi, og det er vigtig årsag til, at budgetaftalen kan få så bred en opbakning, siger borgmester Jørgen Gaarde (S) til Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Samtlige partier i byrådet står bag budgetaftalen.

Det nye budget for 2015-2018 er præget af, at Kommunen blandt andet får et indtægtstab på 50 millioner kroner fra staten, ligesom man også mister andre indtægtskilder. Kommunen forventer dog en merindtægt på omkring 25 millioner via skatterne, men den nye budgetaftale rummer effektiviseringer svarende til 0,5 procent af budgettet samt andre besparelser.

- Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at vi har været nødt til at finde besparelser på driften, men jeg synes, at vi har fundet en balanceret og fornuftig løsning med så få besparelser som muligt og en gradvis indførelse over de næste år. Der er allerede gjort et stort arbejde i organisationen i forhold til effektivisering af arbejdsgange, og det arbejde fortsætter i de kommende år for at sikre, at pengene bruges på den bedst mulige måde, siger Jørgen Gaarde.

Budgettet skal endeligt vedtages i byrådet den 7. oktober.

Du kan læse hele budgetaftalen her.