1.500 stillinger nedlægges

Der er lagt op til historisk nedlæggelse af stillinger i Region Midtjylland

Region Midtjylland ventes at nedlægge 1500 stillinger på sygehuse, administration og ledelse i 2011 og 2012. Men regionen har endnu ikke et overblik over, hvordan nedlæggelserne af stillingerne fordeler sig.

Mandag offentliggjorde Region Midtjylland sin plan for at spare 500 millioner kroner. Det går blandt andet ud over fødeafdelingerne i Silkeborg og Holstebro. Sengepladser nedlægges helt i Grenaa og Ringkøbing, og specialer samt ledelse lægges sammen. Derudover skal flere patienter behandles ambulant.

Dansk Sygeplejeråd forudser et massivt pres på det midtjyske sundhedsvæsen, når regionens nye spareplan skal gennemføres. Rådet mener, at det er urealistisk at tro, at patienterne ikke vil mærke besparelser på 500 millioner kroner og nedlæggelse af 1500 stillinger.

- Hvad er det for et arbejde, der bliver udført i dag, som ikke fremover skal komme patienterne til gode? Det skylder politikerne at give svar på, siger kredsformand Else Kayser og fortsætter:

- Vi mener, patienter og borgere skal have ren besked om, hvordan de voldsomme besparelser vil virke. Patienterne vil især mærke reduktion af sengepladser og øget ambulant behandling, mener Else Kayser.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland vil i løbet af den kommende uge udarbejde og indsende høringssvar til den varslede spareplan.